Styret

AMC-STYRET

valgt på årsmøte 28. April 2018

 

Monica Haugen

Leder

Mobil: 41218357

Email: leder@amc-foreningen.no

Camilla Winum Dramstad

Økonomiansvarlig

Mobil: 917 35 427

Email: cwdr@online.no

Laila Eide

Sekretær

Mobil:

Email: eidelaila@hotmail.com

Hilde-Sofie Nilsson

Økonomiansvarlig

Mobil:

Epost: hsnhilde@gmail.com

Lena Iren Horie

Styremedlem

Mobil: 921 67 392

Email: lena.desu@hotmail.com

Nils Erling Terjesen

1. vara

Mobil: 947 87 367

Email: nilserlingt@gmail.com

Ellinor Nes Aune

3. vara

Mobil: 908 52 958

Email: ellinor_2@hotmail.com

Valgkomite

 

Oversikt kommer

LANDSFORENINGEN FOR AMC

Tlf: 24 10 24 00

Postboks 9217 Grønland

0134 Oslo

Organisasjonsnr: 976 865 642

Leder: Monica Haugen

Styremedlemmer

 

AMC-FORENINGEN ER TILKNYTTET TRS KOMPETANSESENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER

 

 

AMC-FORENINGEN ER

TILKNYTTET

NORGES HANDIKAPFORBUND

 

NHFU - NORGES HANDIKAPFORBUND

UNGDOM

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Vi har også en lukket gruppe for betalende medlemmer.

 

Copyright © Landsforeningen for AMC