Tidligere Likepersonsamlinger

Familiesamlinger

 

 

NASJONAL LIKEPERSONSAMLING

Nasjonal Likemannssamling avholdes annethvert år. Likemannssamlingene er et treff som gjelder kun for våre medlemmer. Ønsker du å være med oss? Meld deg inn her.

 

Samlingene har både et faglig og sosialt innhold. Vi ønsker at så mange som mulig av våre medlemmer har lyst å bli med på samlingene. Den nasjonale likemannssamlingen blir arrangert på ulike steder rundt omkring i landet vårt.

NORDISK LIKEMANNSSAMLING

Nordisk Likemannssamling avholdes motsatt år, og er et samarbeid mellom AMC-foreningene i de nordisk landene.

 

Sommeren 2000 ble det holdt et felles møte med representanter fra Finland, Sverige, Danmark og Norge. Det ble da besluttet å arrangere et nordisk likemannstreff i Danmark i 2001. Dette ble starten på et nordisk samarbeid der landene har byttet på å arrangere likemannssamlinger. Siden år 2001 har det blitt arrangert nordisk likemannssamlinger annethvert år. Vi tror og håper at det nordiske samarbeidet kommer til å fortsette, da dette har betydning for både fagpersoner og personer med AMC

"Reaching across borders,

we can find common solutions".

LANDSFORENINGEN FOR AMC

Tlf: 24 10 24 00

Postboks 9217 Grønland

0134 Oslo

Organisasjonsnr: 976 865 642

Leder: Monica Haugen

Styremedlemmer

 

AMC-FORENINGEN ER TILKNYTTET TRS KOMPETANSESENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER

 

 

AMC-FORENINGEN ER

TILKNYTTET

NORGES HANDIKAPFORBUND

 

NHFU - NORGES HANDIKAPFORBUND

UNGDOM

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Vi har også en lukket gruppe for betalende medlemmer.

 

Copyright © Landsforeningen for AMC