2014 Nasjonal Sandnes

NASJONAL LIKEMANNSSAMLING I SANDNES 26. - 29. JUNI 2014

 

 

 

26. juni 2014 er en fin og solrik dag.

 

Residence hotell i Sandnes fylles gradvis opp med AMC-medlemmer. Vi er alle klare for likemannssamling og gleder oss til innholdsrike dager sammen.

Tekst og foto: Saskia Aleida Van Veen

alle foto ©

Torsdag ettermiddag samlet 38 deltagere seg og Hege fra styret ønsket velkommen og gav informasjon om helgens program. De fleste av deltagerne hadde hatt en lang reise så det passet fint at vi etterpå kunne gå til duk og dekket bord for å få servert en deilig middag.

Deretter samlet vi oss til kaffe og quiz – dette er både sosialt og engasjerende og en lur ting å ha på programmet på ankomstdagen. En fin anledning til å bli kjent med nye medlemmer og de som har møtt hverandre før kan bli enda bedre kjent.

 

Faglig og kreativt program

Etter en god frokost fredag morgen var det klart for den faglige delen av likemannssamlingen. Barna gikk til kreativt verksted under tilsyn fra to av ungdommene i gruppa.

I naborommet samlet de voksne seg til foredrag av Karoline Dilling Broks fra Mind:AS , et firma som driver med forskning og praksis i positiv psykologi.

Tema for forelesningen var: Positiv psykologi: mennesker på sitt beste. Positiv psykologi er et tillegg i tradisjonell psykologi som kan hjelpe oss mennesker til bedre mental og fysisk helse. Innledningsvis snakket Karoline om bl.a. at negative følelser er allmenn kjent som en risiko for økt sykdom.

 

Noen resultat av det forskning på positive følelser viser som effekt på vår helse er:

 

• Lavere forekomst av sykdom

 

• Færre symptomer og smerte

 

• Sterkere immunforsvar

 

• Økt levealder

 

• Forbedret oppmerksomhet

 

• Øker sannsynligheten for suksess

 

Under fordraget fikk vi også gruppearbeid med bl.a. treningsoppgaver for språk – formulering av setninger fra negativ til positiv vinkling, fra passiv til aktiv formulering m.m.Selv om foredraget først og fremst er rettet opp mot norsk og internasjonalt næringliv har vi nytte av å bli minnet på hva positiv tankegang og innstilling har for vår helse, hverdagslykke og hverdagsliv. ”Å være sin egen lykkes smed” er et ordtak vi alle kjenner. Og det å være lykkelig og ha et godt liv er et mål som de aller fleste mennesker har.

 

Etter lunch var det tid for å røre på seg! En danseinstruktør fra Bergen Vest Danseskole var hyret inn for å lære oss taktfaste trinn både på hjul og ben. Han lærte oss hvordan en som sittende og som stående sammen kan få flyt i dansen. Det er små knep som er bra å kunne når en vil svinge seg rundt og hels ikke ende opp med et hjul over tåa. De fleste fra gruppen ble med på dette og etter hvert gikk dansen med lette trinn. En artig og annerledes post på programmet vårt!

Før middag var det fri og tid til å gjøre det hver og en hadde lyst til. Hotellet som er en del av et multisenter med kjøpesenter, hotell og kino i samme bygning gav mulighet for shopping for de som ville det. En del valgte å sitte utenfor hotellet i det flotte sommerværet. Til kvelden ble det nydelig middag med påfølgende sosialt samvær.

 

Årsmøte, foredrag og Kongeparken

Som vanlig når AMC-foreningen har nasjonal likemannssamling avholdes det årsmøte. Leder Lena Karlsen ledet oss fint gjennom møtet. Nytt styre kom på plass og årsmelding og regnskap ble godkjent. Takk for innsatsen til styremedlemmer som går ut og velkommen til de nye!

 

Deretter gikk ordet til barnevernspedagog Elise Christensen fra TRS med fordraget “Helt normal – eller The Odd One Out?”

Det finnes lite materiell om psykososiale sider ved det å leve med AMC. Våren 2010 gjorde Christensen et fokusgruppeintervju om hvordan det er å leve med amyoplasi – i møtet med andre mennesker. 8 personer, både menn og kvinner fra ca 20 til ca 60 år deltok. Alle hadde en synlig funksjonshemning. Vi var mange i salen som kjente oss igjen i resultatet fra denne studien.

Elise Christensen sa også litt om hva som forgår på TRS for tiden. TRS har fått fire nye diagnoser og er som før skrevet om på hjemmesiden vår, nå en del av NKSD.

Høsten 2014 skal det være fokus på AMC hvor det vil bli arrangert et møte om distal AMC med sannsynligvis Eva Kimber tilstede.

 

 

Etter møtet samlet vi troppene for å dra til Kongeparken som ligger en ti minutters kjøretur unna. Noen timer i fornøyelsespark er alltid et populært og vellykket innslag i programmet på likemannssamlingene og denne type aktivitet byr garantert på fart og moro både for liten og stor.

 

Barna (og noen voksne) var ivrigst på å kjøre mest mulig, mens de voksne fant det like underholdene å nyte kaffe fra de ny innkjøpte Kongepark kaffikoppene. Altså noe for enhver smak.Glade og fornøyde dro vi fra parken i sekstiden. Nå var det tid for å dra til hotellet, skifte og gjøre oss klare for festmiddag. Denne kvelden fikk vi servert middag i et eget rom på hotellet.

Her var også de kunstneriske mesterverk fra barnas kreative verksted utstilt og barna fikk overrekt en liten gave hver fra foreningen.

 

Oppsummering og avskjed.

Søndag kom med en ”slow” start på dagen. Frokost be inntatt på et litt senere tidspunkt noe som de fleste satte pris på. Etter frokost pakket vi kofferter og sjekket ut av rommet. Deretter møttes vi til oppsummering og evaluering av samlingen. Alle var godt fornøyd med dagene vi hadde hatt sammen og noen innspill ble gitt som kan tas med videre til neste arrangement.

 

Tusen takk til styret for fint arrangement. Dere har gjort en flott jobb og lagt ned mye arbeid for å få alt på plass. Vi ser frem til å møtes igjen til neste år.

Det er per dags dato litt usikkert om det blir Sverige som arrangerer likemannssamlingen sommeren 2015, men dette komme vi tilbake til.

 

Takk for denne gang og på gjensyn!

LANDSFORENINGEN FOR AMC

Tlf: 24 10 24 00

Postboks 9217 Grønland

0134 Oslo

Organisasjonsnr: 976 865 642

Leder: Monica Haugen

Styremedlemmer

 

AMC-FORENINGEN ER TILKNYTTET TRS KOMPETANSESENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER

 

 

AMC-FORENINGEN ER

TILKNYTTET

NORGES HANDIKAPFORBUND

 

NHFU - NORGES HANDIKAPFORBUND

UNGDOM

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Vi har også en lukket gruppe for betalende medlemmer.

 

Copyright © Landsforeningen for AMC