Hjem

Velkommen til AMC-foreningen

AMC- studiet på voksne

ÅRSMØTET 2023

2023


Årsmøte i AMC-foreningen ble avholdt digitalt den xxx


Vi ønsker Odd-Arne Strøm velkommen som styremedlem i foreningen.


Dere vil finne en presentasjon av han og resten av styret, her xxx

Vi skal:

AMC-foreningen skal være en landsomfattende interesseorganisasjon for alle som har
Arthrogryposis Multiplex Congenita (AMC), og for alle med tilknytning til AMC.
Landsforeningens formål er å:
• arbeide for likestilling og deltakelse for personer med AMC
• fremme interessen for forskning
• spre kunnskap og endre holdninger om hva AMC er
• styrke vår identitet
• tilrettelegge for samarbeide med tilsvarende foreninger i andre land


Hva vil det si å leve med en sjelden diagnose?


Det er i dag mer enn 6000 ulike sjeldne diagnoser, og AMC er en av de.

VIDEO FRA NKSD

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser Tjenestene er rettet mot barn, unge, voksne og eldre brukere samt foreldre, søsken, andre pårørende og fagpersoner i hele landet. 

Du kan ringe Sjeldentelefonen gratis på: 800 41 71, alle arbeidsdager.