Linker

LINKER

 

Her ligger linker til flere nordiske kompetansesentre, samt AMC-relevante sider som kan være til nytte. Linkene oppdateres jevnlig, men gi oss beskjed dersom en eller flere av linkene skulle være defekte og tips oss gjerne!

AMC-FORENINGER I DE NORDISKE LANDENE

KOMPETANSESENTER

NOEN INTERNASJONALE AMC-RELATERTE SIDER:

 • EURORDIS - European Organisation for Rare Diseases
 • NORD - National Organization for Rare Disorders
 • RARELINK - Nordisk lenkesamling og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnoser.
 • SÄLLSYNTA DIAGNOSER - Sjeldne Diagnoser Sverige
 • SAHLGRENSKA AKADEMIN - Svensk informasjonssenter for sjeldne diagnoser.
 • DAVID LEGA - Svensk foredragsholder, politiker og tildigere idrettsutøver som har AMC-diagnosen.
 • LEE PEASRSON - Toppidrettsutøver som har AMC.
 • SJELDEN.NO - Sjelden.no er en digital læringsplattform som produseres av den nasjonale kompetansetjenesten for sjeldne diagnoser. Her kan man finne informasjon om sjeldne diagnoser. Et nyttig verktøy også for fastleger og kommunehelsetjenesten!
 • ØYTEX - Produsent av spesialtipassede klær for rullestolbrukere.
 • OCH ORTOPEDI - leverandør av spesialtilpassede ortopediske hjelpemidler i Norge.
 • RETTIGHETSSENTERET - er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder funksjonshemning og kronisk sykdom.
 • TRYGDERETTEN - er en nasjonal ankeinstans i saker om trygde- penssjonsspørsmål.
 • DNT - DEN NORSKE TURISTFORENINGEN - Friluftsliv for funksjonshemmede. DNT har bl.a. tilrettelagte hytter og flere av DNTs medlemsforeninger arrangerer tilgjengelige turer.
 • FAMILIENETTET.NO - er et nettsted for alle familier som har barn med nedsatt funksjonsevne enten det dreier seg om barn som har funksjonsvansker, funksjonshemming, psykiske vansker eller kronisk sykdom.
 • UNG.NO - her finner du en side hvor det er samlet informasjon om hvilke rettigheter ungdom med funksjonshemminger har.

 

LANDSFORENINGEN FOR AMC

Tlf: 24 10 24 00

Postboks 9217 Grønland

0134 Oslo

Organisasjonsnr: 976 865 642

Leder: Monica Haugen

Styremedlemmer

 

AMC-FORENINGEN ER TILKNYTTET TRS KOMPETANSESENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER

 

 

AMC-FORENINGEN ER

TILKNYTTET

NORGES HANDIKAPFORBUND

 

NHFU - NORGES HANDIKAPFORBUND

UNGDOM

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Vi har også en lukket gruppe for betalende medlemmer.

 

Copyright © Landsforeningen for AMC