Nekrolog Helge Ivar Bromstad

MINNEORD OM HELGE IVAR BROMSTAD

 

Helge Ivar Bromstad har gått bort, 72 år gammel.

Helge hadde en bred kunnskap om det han hadde et stort engasjement i, nemlig mennesker med funksjonshemninger. Han hadde mange gode ideer, og hadde et stort nettverk. Han var den som tok initiativ til å starte Landsforeningen for AMC.

 

Helge jobbet for Handikapforbundet i mange år.

 

Gjennom Handikapnytt etterlyste Helge mennesker som hadde en funksjonshemning som liknet på hans egen. Det meldte seg 15 personer, og arbeidet med å stifte en landsforening tok form. I tillegg hadde han knyttet til seg fagpersoner ved bl.a. Genetisk forskningsinstitutt.

Det viste seg å være påfallende mange fra Nord-Trøndelag, men veldig få nord i landet.

 

I juni 1988 ble det avholdt konstituerende styremøte i Trondheim, og 9. mars samme år søkte styret om kollektivt medlemsskap i Norges Handikapforbund (Landsforeningstilhørighet). 5. mai 1988 ble AMC godkjent som landsforening i NHF.

 

Interimstyret hadde dermed en stor jobb foran seg. Det ble avholdt diagnosekonferanse, knyttet kontakter i forskningsmiljø, deltakelse på Frokost-TV, samle medlemmer og avis-intervjuer.

 

På det konstituerende årsmøtet i 1991 ble Helge valgt som landsforeningens første leder og satt som leder fra oppstart til 1996. Man antok den gang at det kunne være mellom 30 -50 personer i Norge med AMC.

 

Helge hadde ulike verv i AMC-foreningen, og var en aktiv representant for AMC foreningen i arbeidet som førte frem til etableringen av TRS prosjektet. Han var AMC foreningens representant i styringsgruppen gjennom hele prosjektperioden, og var leder av denne fra høsten 1995.

 

Vi minnes Helge som en inkluderende person med mye humor og godt humør, stor kunnskap om drift av organisasjoner, stor arbeidskapasitet og kreativitet .

 

Vi er takknemmelige for hans store innsats i Landsforeningen for AMC, for TRS og i Norges Handikapforbund, og lyser fred over hans minne.

TEKST:

Berit Evensen, Landsforeningen for AMC og Svend Rand-Hendriksen, TRS Sunnaas sykehus

2014-07-02

 

FOTO:

TRS Sunnaas sykehus

 

LANDSFORENINGEN FOR AMC

Tlf: 24 10 24 00

Postboks 9217 Grønland

0134 Oslo

Organisasjonsnr: 976 865 642

Leder: Monica Haugen

Styremedlemmer

 

AMC-FORENINGEN ER TILKNYTTET TRS KOMPETANSESENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER

 

 

AMC-FORENINGEN ER

TILKNYTTET

NORGES HANDIKAPFORBUND

 

NHFU - NORGES HANDIKAPFORBUND

UNGDOM

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Vi har også en lukket gruppe for betalende medlemmer.

 

Copyright © Landsforeningen for AMC