Medlemsbladet

MEDLEMSBLADET

 

AMC-bulletinen var i mange år medlemsbladet i foreningen.

 

I 2012 ble det bestemt at bladet skulle legges ned da det er både tidkrevende og utfordrende å få nok stoff til å publisere et blad.

 

Samtidig øker den digiate publiseringen samt de sosiale medier. AMC foreningen vil derfor nå kun publisere aktuelt stoff og artikler her på nettsiden og på AMC-foreningen sin side på Facebook.

 

Vi har også en lukket gruppe på Facebook for betalende medlemmer. Her kan alle medlemmer være med og publisere det en mener andre kan ha nytte av, samt erfaringsutveksling, spørsmål knyttet til diagnosen etc.

LANDSFORENINGEN FOR AMC

Tlf: 24 10 24 00

Postboks 9217 Grønland

0134 Oslo

Organisasjonsnr: 976 865 642

Leder: Monica Haugen

Styremedlemmer

 

AMC-FORENINGEN ER TILKNYTTET TRS KOMPETANSESENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER

 

 

AMC-FORENINGEN ER

TILKNYTTET

NORGES HANDIKAPFORBUND

 

NHFU - NORGES HANDIKAPFORBUND

UNGDOM

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Vi har også en lukket gruppe for betalende medlemmer.

 

Copyright © Landsforeningen for AMC