Linker

LINKER

 

Vi håper du her finner noe spennende eller kanskje noe du har lett etter!

 

Tips oss gjerne om ytterligere linker du mener burde være med på denne listen og ikke minst om linker som ikke fungerer lenger.

 

Landsforeningen for AMC står ikke ansvarlig for innholdet på disse linkede sidene

AMC-FORENINGER I DE NORDISKE LANDENE

KOMPETANSESENTER

NOEN INTERNASJONALE AMC-RELATERTE SIDER:

 • EURORDIS - European Organisation for Rear Diseases
 • NORD - National Organization for Rare Disorders
 • RARELINK - Nordisk lenkesamling og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnoser.
 • SÄLLSYNTA DIAGNOSER - Rare diseases Sweden
 • SAHLGRENSKA AKADEMIN - Informasjonscentrum för ovanliga diagnoser.
 • DAVID LEGA - Svensk foredragsholder, politiker og tildigere idrettsutøver som har AMC-diagnosen.
 • LEE PEASRSON - Toppidrettsutøver som har AMC.

NYTTIGE NORSKE SIDER

 • SJELDEN.NO - Sjelden.no er en digitale læringsplattform som produseres av de ni kompetansesentrene i den nasjonale kompetansetjenesten for sjeldne diagnoser. Her kan man finne kunnskap om sjeldne diagnoser. Et nyttig verktøy også for fastleger og kommunehelsetjenesten.
 • ØYTEX - Produsent av spesialtipassede klær for rullestolbrukere.
 • OCH ORTOPEDI - leverandør av spesialtilpassede ortopediske hjelpemidler i Norge.
 • RETTIGHETSSENTERET - er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder funksjonshemning og kronisk sykdom.
 • TRYGDERETTEN - er en nasjonal ankeinstans i saker om trygde- penssjonsspørsmål.
 • DNT - DEN NORSKE TURISTFORENINGEN - Friluftsliv for funksjonshemmede. DNT har bl.a. tilrettelagte hytter og lere av DNTs medlemsforeninger arrangerer egne turer tilrettelagt for funksjonshemmede.
 • FAMILIENETTET.NO - er et nettsted for alle familier som har barn med nedsatt funksjonsevne enten det dreier seg om barn som har funksjonsvansker, funksjonshemming, psykiske vansker eller kronisk sykdom.
 • UNG.NO - her finner du en side hvor det er samlet informasjon om hvilke rettigheter funksjonshemmede ungdom har.

 

LANDSFORENINGEN FOR AMC

Tlf: 24 10 24 00

Postboks 9217 Grønland

0134 Oslo

Organisasjonsnr: 976 865 642

AMC-FORENINGEN ER

TILKNYTTET TRS

Her finnes mer info om AMC, relavante artikler m.m.

AMC-FORENINGEN ER

TILKNYTTET

NORGES HANDIKAPFORBUND

LINK TIL NHFU

NORGES HANDIKAPFORBUND

UNGDOM

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Vi har også en lukket gruppe for betalende meldemmer.

Copyright © Landsforeningen for AMC

Siden er satt opp av: Design Saskia