Likemannskontakter

HVA ER LIKEMANNSARBEID?

 

 

Et av foreningens viktigste mål, er å bidra til å skape kontakt med og mellom personer som selv har diagnosen og deres familier. Derfor har foreningen opprettet et utvalg av likemannskontakter. Likemannskontaktene er personer som enten har AMC eller er foreldre til barn med AMC. Våre likemannskontakter kan du ringe til dersom du vil spørre om noe, enten du har AMC eller er foreldre/pårørende til en som har AMC-diagnosen! Ingen spørsmål er for "dumme", ta kontakt! Ut fra egen erfaring kan vi ha forutsetning for å forstå.

 

Har du spørsmål kontakt en av personene på listen. Alle likemannskontaktene i foreningen har taushetsplikt.

 

Her kan lese ett innlegg på AMC-foreningens blogg om likepersoner:

Likepersoner - hva er det og hvorfor er det så viktig?

BEGREPET

 

Likemannsarbeid foregår mellom mennesker som opplever å være i samme livssituasjon, eller som det heter ”i samme båt”. Likemannsarbeideren bruker sine erfaringer som han/hun har ervervet gjennom egen funksjonshemning eller som pårørende..

 

FORELDRE MED BARN MED AMC

Eldbjørg Madsen, mor til Åshild, f. 1998

Tlf: 413 28 146

eldbjorg.madsen@gmail.com

Åsa R. H. Løvrød, f. 1976, har AMC er mor til Aron, f. 2006 og Sandra Othelie f. 2014. Begge barna har også AMC.

Tlf.: 957 30 993

asa.lovrod@gmail.com

Sylvi Bratheim, f. 1967, har AMC, er mor til Joakim, f. 1990, som også har AMC

Tlf: 917 19 157

sylvi.bratheim@online.no

UNGE OG VOKSNE MED AMC

Hilde Nilsson, f. 1990, har AMC

Tlf: 67 13 10 08

hildesofie@hotmail.com

Beate Aunan, f. 1974, har AMC

Tlf: 451 89 129

Lena Karlsen f. 1987, har AMC

Tlf: 901 52 674

lenamari_k@hotmail.com

Marna Fortun, f. 1961, har AMC

Tlf: 55 32 98 96

FORELDRE SOM HAR AMC

Saskia Aleida Van Veen, f. 1963, har AMC

Tlf.: 924 21 069

saskiaaleidavv@yahoo.no

Åsa R. H. Løvrød, f. 1976, har AMC er mor til Aron, f. 2006 og Sandra Othelie f. 2014. Begge barna har også AMC.

Tlf.: 957 30 993

asa.lovrod@gmail.com

Sylvi Bratheim, f. 1967, har AMC,

er mor til Joakim, f. 1990, som også har AMC

Tlf: 917 19 157

sylvi.bratheim@online.no

Stig-Morten Skjæran, f. 1970, har AMC

Tlf: 90 10 29 73

stigms@broadpark.no

Monica Haugen, f. 1970, har AMC.

Tlf: 77 06 65 11

moccu@online.no

LANDSFORENINGEN FOR AMC

Tlf: 24 10 24 00

Postboks 9217 Grønland

0134 Oslo

Organisasjonsnr: 976 865 642

AMC-FORENINGEN ER

TILKNYTTET TRS

Her finnes mer info om AMC, relavante artikler m.m.

AMC-FORENINGEN ER

TILKNYTTET

NORGES HANDIKAPFORBUND

LINK TIL NHFU

NORGES HANDIKAPFORBUND

UNGDOM

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Vi har også en lukket gruppe for betalende meldemmer.

Copyright © Landsforeningen for AMC

Siden er satt opp av: Design Saskia