Hjem

Velkommen til AMC-foreningen!

 

AMC står for Arthrogryposis Multiplex Congenita og er et medfødt ledd- og muskelsyndrom. AMC antas å være tilstede i 1 av 3000 fødsler på verdensbasis, så tilstanden regnes som sjelden. Den kjennetegnes gjennom avstivede og bøyde ledd, nedsatt muskelmasse og -funksjon og en urokkelig viljestyrke(det siste er rapportert av pårørende).

 

AMC- foreningen ble stiftet høsten 1987 og er tilknyttet Norges Handikapforbund. Foreningens viktigste oppgaver er å bidra til økt kunnskap om diagnosen og skape nettverk og tilhørlighet gjennom likepersonsarbeid. Her vil du finne relevant og oppdatert diagnoseinformasjon, nyttige linker, nyheter, oversikt over kommende arrangementer tilknyttet AMC, samt kontaktinformasjon til likepersoner.

 

Er du født med AMC eller pårørende til noen med AMC og ønsker å finne andre i samme situasjon? Ønsker du å hjelpe andre ved å dele dine erfaringer? Ta en titt på likepersonssidene våre. Alle kan være likeperson - ta kontakt med styret!

 

 

Hei dere,

Styret har fått beskjed om at Saskia har trukket seg som webredaktør. Det betyr at vi i styret påtar oss webjobben enn så lenge. Saskia har vært...

 

Les mer

ÅRSMØTET 2019

2019-01-10

 

Årsmøte i AMC-foreningen avholdes

01. mars 2019 kl. 1800 - 2000.

Sted: NHF, Oslo

Saker som ønskes behandlet under årsmøtet må være AMC hovedstyre i hende: 08. februar 2019.

Saker sendes på e-post til:

leder@amc-foreningen.no

 

Du kan også delta på telefon! Dersom dette er aktuelt, send en melding på samme e-post innen 27. februar.

Velkommen!

 

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser arrangerer kurs for foreldre til barn 0-2 år som har AMC, OI, MO/MHE, FD, MAS* eller andre skjelettdysplasier som medfører kortvoksthet.

 

Søknadsfrist: 23.01.2019

 

 

Hva vil det si å leve med en sjelden diagnose?

 

Det er i dag mer enn 6000 ulike sjeldne diagnoser, og AMC er en av de.

VIDEO FRA NKSD

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser Tjenestene er rettet mot barn, unge, voksne og eldre brukere samt foreldre, søsken, andre pårørende og fagpersoner i hele landet.

Du kan ringe Sjeldentelefonen gratis på: 800 41 71, alle arbeidsdager.

 

Frambu - senter for sjeldne diagnoser

Kurskalender 2019

LINK TIL SIDE

 

Kurs og gruppeveiledning hos familievernet

Hva med oss? og Hva med meg? er kurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne, fysiske eller psykiske vansker eller kronisk sykdom

LINK TIL HVA MED OSS KURS / LINK TIL HVA MED MEG KURS

 

Funkisidrett - kalender

Idrett for funksjonshemmede - funkisidrett

LINK TIL SIDE

 

KALENDER / HVA SKJER ?

 

 

LANDSFORENINGEN FOR AMC

Tlf: 24 10 24 00

Postboks 9217 Grønland

0134 Oslo

Organisasjonsnr: 976 865 642

Leder: Monica Haugen

Styremedlemmer

 

AMC-FORENINGEN ER TILKNYTTET TRS KOMPETANSESENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER

 

 

AMC-FORENINGEN ER

TILKNYTTET

NORGES HANDIKAPFORBUND

 

NHFU - NORGES HANDIKAPFORBUND

UNGDOM

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Vi har også en lukket gruppe for betalende medlemmer.

 

 

Copyright © Landsforeningen for AMC

 

GODT SAGT:

"My advice to other disabled people would be, concentrate on things your disability doesn't prevent you doing well, and don't regret the things it interferes with. Don't be disabled in spirit as well as physically." Stephen Hawking