Bli medlem

 

BLI MEDLEM

 

AMC-foreningen er tilknyttet Norges Handikapforbund (NHF) og medlemsregistreringen blir utført hos NHF.

 

På NHF sine nettsider kan du også lese mer om medlemsfordeler du får ved å være medlem i AMC-foreningen / Norges Handikapforbund.

 

Husk å markere Landsforeningen for AMC som ønsket landsforening når du registrere medlemskapet.

 

MEDLEMSFORDELER.

PRISER FOR MEDLEMSSKAP

 

Hovedmedlem: kr 300,-

Husstandsmedlem: kr 150,-

Juniormedlem (0-15 år): kr 50,-

Sidemedlem (gjelder tilleggsmedlemskap i mer enn et lokallag/landsforening): kr 30,-

Studenter får 50 % moderasjon på hoved- og husstandsmedlemskap

Som medlem i AMC-Foreningen / Norges Handikapforbund får du tilgang til flere gode medlemstilbud, som bl.a. tilgang til NHF sine tilrettelagte hytter og ulike rabatter på varer og tjenester. (Hotell, drivstoff, NAF m.m.)

Du mottar også Handikapnytt som er Norges Handikapforbunds hovedtidskrift. Det flotte magasinet utgis seks ganger i året og sendes til medlemmer og andre som er interessert i funksjonshemmedes hverdag.

 

LANDSFORENINGEN FOR AMC

Tlf: 24 10 24 00

Postboks 9217 Grønland

0134 Oslo

Organisasjonsnr: 976 865 642

AMC-FORENINGEN ER

TILKNYTTET TRS

Her finnes mer info om AMC, relavante artikler m.m.

AMC-FORENINGEN ER

TILKNYTTET

NORGES HANDIKAPFORBUND

LINK TIL NHFU

NORGES HANDIKAPFORBUND

UNGDOM

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Vi har også en lukket gruppe for betalende meldemmer.

Copyright © Landsforeningen for AMC

Siden er satt opp av: Design Saskia