Hjem

Velkommen til Landsforeningen for Artrogryposis Multiplex Congenita.

 

AMC- foreningen ble stiftet høsten 1987 og er tilknyttet Norges Handikapforbund. En av foreningens viktigste oppgaver er å bidra til økt kunnskap om diagnosen.

 

Arthrogryposis multiplex congenita, AMC, beskriver en tilstand der flere bøyde og stive ledd i ulike deler av kroppen, er tilstede ved fødselen.

Ordene betyr direkte oversatt; arthro – ledd, gryp – kurvet (bøyd), multiple –mange og congenita – medfødt. I dette ligger det at leddene er stive i den bøyde stillingen.

 

Internasjonal litteratur definerer arthrogrypose som en medfødt, ikkeprogredierende begrensning av bevegelse, i to eller flere ledd i to eller flere regioner av kroppen.

 

ÅRSMØTE I AMC-FORENINGEN

2018-02-18

 

Årsmøte avholdes 28. april 2018

 

NHF sine lokaler Schweigaardsgt 12, Oslo

Klokken 11:00 - 13:00

 

Saker må være innmeld hovudstyret innen

15. mars -18 leder@amc-foreningen.no

LIKEMANNSSAMLING 2017

2018-02-18

 

Fredag 22 juni - mandag 25 juni har vi gleden av å invitere deg/dere til likemannstreff som i år skal være i Kristiandsand.

Bindende påmelding: 15. april 2018

 

 

Sjeldendagen arrangeres i et samarbeid mellom Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Unge Funksjonshemmede og Nasjonal Kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)

 

 

KALENDER / HVA SKJER ?

Den internasjonale sjeldendagen 28. februar 2018

 

Nasjonal AMC- likemannssamling 22. - 25. juni - påmelding 15. april

 

Frambu - senter for sjeldne diagnoser

Kurskalender 2017-2018

LINK TIL SIDE

 

Kurs og gruppeveiledning hos familievernet

Hva med oss? og Hva med meg? er kurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne, fysiske eller psykiske vansker eller kronisk sykdom

LINK TILHVA MED OSS KURS / LINK TIL HVA MED MEG KURS

 

Funkisidrett - kalender

Idrett for funksjonshemmede - funkisidrett

LINK TIL SIDE.

 

 

 

Styremøter i AMC-foreningen

19. - 21. januar

Nordisk møte i Malmö

2. - 4. februar

 

27. - 29. april

ikke fastsatt

28. april

Årsmøte i AMC-foreningen

22. mai

telefonmøte

 

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

 

 

Hva vil det si å leve med en sjelden diagnose?

 

Det er i dag mer enn 6000 ulike sjeldne diagnoser, og AMC er en av de.

VIDEO FRA NKSD

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser Tjenestene er rettet mot barn, unge, voksne og eldre brukere samt foreldre, søsken, andre pårørende og fagpersoner i hele landet.

Du kan ringe Sjeldentelefonen gratis på: 800 41 71, alle arbeidsdager.

 

GODT SAGT:

"My advice to other disabled people would be, concentrate on things your disability doesn't prevent you doing well, and don't regret the things it interferes with. Don't be disabled in spirit as well as physically." Stephen Hawking

LANDSFORENINGEN FOR AMC

Tlf: 24 10 24 00

Postboks 9217 Grønland

0134 Oslo

Organisasjonsnr: 976 865 642

AMC-FORENINGEN ER

TILKNYTTET TRS

Her finnes mer info om AMC, relavante artikler m.m.

 

AMC-FORENINGEN ER

TILKNYTTET

NORGES HANDIKAPFORBUND

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Vi har også en lukket gruppe på facebook for betalende meldemmer.

Copyright © Landsforeningen for AMC

Siden er satt opp av: Design Saskia